FAQ

Algemene vragen

Wie is Moluccan Future Foundation?

De Stichting Moluccan Future Foundation is op 4 oktober 2019 statutair opgericht. De verkorte van de stichting is MFF. De stichting is een landelijke organisatie en heeft haar zetel in Zaanstad. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. De stichting belooft een algemeen beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. Het KvK registratienummer is 76279960.

Wat is het doel van de stichting?

De stichting heeft ten doel:

 1. het coördineren van noodhulp op de Molukken om levens te redden en mensen te beschermen in humanitaire crisis.
 2. het verwerven van zoveel mogelijk steun en middelen om humanitaire hulp te verlenen aan de slachtoffers in de getroffen gebieden op de Molukken.
 3. gericht hulp te coördineren voor kinderen in getroffen rampgebieden op de Molukken. ‘The United Nations Convention on the Rights of the Child’ geldt als uitgangspunt bij het uitzetten van hulp in noodsituaties en projecten gericht op wederopbouw.
 4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waar kan ik een donatie doen?

Doneren kan vooralsnog uitsluitend via Geef.nl. Stichting MFF is een nieuwe stichting en nog in afwachting van een bankrekeningnummer. Dit duurt tegenwoording ongeveer 4-6 weken.

Wie zijn de deelnemende organisaties?

De deelnemende organisaties zijn Nederlandse of Internationale (nood)hulporganisaties die:

 1. De doelen van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, onderschrijven;
 2. voldoen aan de toelatingscriteria zoals vermeld in het organisatiereglement en door het bestuur van de stichting zijn aangemerkt als deelnemende organisatie; en
 3. zich houden aan de afspraken zoals vermeld in de statuten en in het organisatiereglement.

Nadere regels omtrent de toelating, handhaving en beëindiging van het deelnemerschap van een deelnemende organisatie zijn opgenomen in het organisatiereglement.

Organisaties die, additioneel aan de capaciteiten van de deelnemende organisaties, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening aan slachtoffers van een humanitaire ramp kunnen door het bestuur worden aangemerkt als gastdeelnemer. Nadere regels omtrent de toelating, handhaving en beëindiging van het gast deelnemerschap zijn opgenomen in het organisatiereglement.

Wat doet MFF met uw donatie?

De stichting beheert een fonds dat als financieringsmechanisme wordt ingezet voor noodhulp en wederopbouw bij natuurrampen op de Molukken. Doel van het fonds is om te investeren in projecten die gericht zijn op onderwijs, duurzaamheid, preventieve hulpvoorzieningen creëren bij natuurrampen en milieubewust te ondernemen.

De stichting coördineert kindgerichte hulp waarbij ‘The United Nations Convention on the Rights of the Child’ als uitgangspunt geldt.

Hoe kan ik een bijdrage leveren?

U kunt een bijdrage leveren aan de stichting als donateur, ambassadeur en/of vrijwilliger. Wij staan uiteraard ook altijd open voor andere suggesties.

Waar krijg ik meer inzage in de financiën?

Het bestuur legt jaarlijks openbare verantwoording af over de besteding van de middelen van de Stichting ten minste op de volgende wijze:

 1. Publicatie (waaronder verstaan wordt publicatie op de website van de Stichting) van een jaarverslag, waarvan deel uitmaakt een financiële jaarrekening die is opgemaakt volgens de richtlijnen die gelden voor fondsenwervende instellingen.
 2. Bekendmaking, van een deel van het jaarverslag aan donateurs en andere relaties via de website.
 3. Periodieke publicatie van de resultaten van de activiteiten van de Stichting.

Stichting Moluccan Future Foundation

Stichting “Moluccan Future Foundation” zet zich in voor kinderen die slachtoffer zijn van natuurgeweld en zich in humanitaire crises bevinden op de Molukken in Indonesië. Wij geloven dat de kinderen de toekomst zijn. Wij zetten ons in voor de toekomst van de kinderen en nemen als uitgangspunt; Het Verdrag van de Rechten van het Kind opgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties.

MFF richt zich hoofdzakelijk op de volgende gebieden:

 • Wederopbouw
 • Humanitaire hulp
 • Preventieve hulpverlening

Contact

Wij ontvangen graag uw contactgegevens om de mogelijkheden met elkaar te bespreken. Bij de rubriek FAQ op onze website, vindt u ook de nodige antwoorden op veel voorkomende vragen. U kunt hiervoor contact opnemen via info@moluccanfuturefoundation.com.